>
Pledge Cover
เซิร์ฟเวอร์ :
Pledge

Pledge

56% (14 คะแนนโหวต) 77 min
ผู้อำนวยการ : Daniel Robbins
วันที่ออกข่าว: 11/01/2019
ประเทศ:
สรุป:
เพื่อนสามคนให้คำมั่นว่าจะเป็นพี่น้องที่จริงจังเกี่ยวกับพิธีกรรมลับของตนทำให้พวกเขารีบเร่งในการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด
แท็ก : college fraternity freshmen